Perkhidmatan Psikologi PSUK Johor

iPSIKOLOGI

 

Inventori Stres

Stres atau tekanan perasaan didefinisikan sebagai "suatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpanya." Bebanan ini boleh wujud di dalam bentuk ancaman, cabaran atau apa-apa perubahan di dalam hidup seseorang yang memerlukan pengubahsuaian yang selari dengannya.

Tekanan perasaan wujud dalam bentuk baik/ positif (eustress) dan bentuk buruk/ negatif (distress).

Adaptasi inventori stres ini menilai kadar stres anda. Baca setiap pernyataan yang dipaparkan dan nilaikan setakat mana pernyataan itu benar tentang diri anda.

Sila gunakan skala berikut:

PenilaianSkala
Sangat Tidak Setuju1
Kurang Setuju2
Kadang-kadang Setuju3
Setuju4
Sangat Setuju5
Ulang Ujian

Rekod Analisis

Anda boleh merekod hasil ujian anda di dalam sistem iPsikologi dengan borang ini.

×

Sila buat pilihan jawapan