TERMA DAN SYARAT

Adalah dengan ini saya bersetuju mengisi dan membenarkan pihak pentadbir sistem mentadbir ujian psikologi ini di dalam laman web ini bagi tujuan penyeliaan dan penyediaan statistik.

Saya juga maklum bahawa ujian-ujian psikologi dan intervensi dalam sistem ini adalah di adaptasi dan dikumpul untuk memudahkan klien mengakses ujian psikologi.

Saya juga mengaku akan mengisi ujian ini secara “genuine” dan jujur bagi membolehkan saya mendapat intrepretasi yang tepat dan kompeten.