Ujian Kemurungan, Kebimbangan dan Stress (DASS21)

Inventori DASS21 (Depression, Anxiety and Stress) adalah inventori penilaian simptom kemurungan, kebimbangan dan stress yang boleh membantu dalam pelan rawatan atau melihat kemajuan rawatan. Inventori ini mempunyai 21 soalan berdasarkan inventori asal DASS21 mengikut penterjemahan Bahasa Melayu (Musa et al 2007). Sila baca setiap pernyataan dan pilih pada skala penilaian yang menunjukkan paling berkaitan dengan diri anda dalam tempoh seminggu yang lepas. Tiada jawapan betul dan salah. Jangan mengambil masa yang terlalu lama untuk setiap pernyataan.

Rujukan:

  • Musa, R, M. A, Salmiah & Ain M, Nurul. (2007). Translation, validation and psychometric properties of Bahasa Malaysia version of the Depression Anxiety And Stress Scales (DASS). ASEAN Journal of Psychiatry. 8(2).

#   Tidak Pernah Kadang-kadang Kerap Selalu

Keputusan Ujian

KEMURUNGAN (D)KEBIMBANGAN (A)STRESS (S)

Sekiranya anda mengalami tahap yang Teruk pada elemen kemurungan, kebimbangan dan/atau stress, anda dinasihatkan untuk mendapatkan bantuan/rawatan yang bersesuaian.

Anda boleh merekod hasil ujian anda di dalam sistem iPsikologi dengan borang di bawah ini. Anda akan menerima kod hasil ujian yang boleh digunakan untuk mengakses semula hasil ujian anda, termasuklah untuk cetakan. Tiada maklumat peribadi direkodkan dalam sistem.

×

Sila buat pilihan jawapan