Koleksi Ujian Psikologi dan Psikometrik

Senarai ujian psikologi dan psikometrik yang disediakan buat masa ini. Sila rujuk terma dan syarat penggunaan ujian tersenarai. Ujian dengan ikon adalah ujian yang telah disaring dan disemak oleh kumpulan pakar.

Personaliti


Inventori Personaliti BM

Adaptasi inventori personaliti berdasarkan pengelasan Briggs Myers.

Akses

Inventori Big Five

Instrumen mengukur dimensi lima faktor personaliti iaitu Ekstraversi, Kesetujuan, Neurotisisme, Kehematan dan Keterbukaan.

Akses

Gaya Menangani Konflik

Kuiz untuk mengenalpasti cara pengurusan konflik individu berdasarkan gaya penyelesaian

Akses

Kesihatan Mental


Ujian Kemurungan Kebimbangan & Stress

Inventori DASS21 untuk penilaian simptom kemurungan, kebimbangan dan stress dengan 21 soalan.

Akses

Ujian Saringan Depresi

Inventori untuk mengenalpasti sama ada seseorang itu mengalami tekanan atau depresi yang mengandungi 18 soalan.

Akses

Inventori Stress

Tekanan perasaan wujud dalam bentuk baik/positif (eustress) dan bentuk buruk/negatif (distress), dan adaptasi inventori stress ini menilai kadar stress anda.

Akses

Kerjaya


Inventori Komitmen Kerja

Inventori mengukur komitmen individu terhadap kerja dan organisasi.

Akses

Kepuasan Kerjaya

Adaptasi 20 soalan Inventori Kepuasan Kerjaya Minnesota untuk mengukur kepuasan berkait kerjaya.

Akses

Perhubungan


Gaya Bercinta

Adaptasi inventori gaya bercinta 60 soalan yang dibangunkan oleh Sidek Mohd Noah.

Akses

Kuiz Kebahagiaan Perkahwinan

Kuiz asas untuk menilai kebahagiaan rumahtangga.

Akses