Kuiz Gaya Menangani Konflik (Awam)

Kuiz Gaya Menangani Konflik ini mengandungi 35 item untuk mengukur bagaimana cara anda menangani atau menguruskan konflik. Gaya menangani konflik dikategorikan kepada 5 jenis seperti di bawah. Klik pada label ikon untuk mendapatkan maklumat terperinci bagi setiap gaya.

Responden hendaklah memberikan jawapan berbentuk makluman terhadap pernyataan yang diberikan. Tidak ada jawapan yang betul ataupun salah. Masa menjawab inventori ini adalah dicadangkan sekitar 20-30 minit.


Sangat bertepatan dengan tindakan saya
Selalunya sama dengan tindakan saya
Kadang-kadang bertepatan dengan tindakan saya
Jarang sekali sama dengan tindakan saya
Langsung tidak bertepatan dengan tindakan saya

Skor anda adalah seperti di bawah mengikut markah tertinggi.

Gaya Menangani Konflik Anda
KURA-KURA
(Avoiding)
JERUNG
(Competing)
BERUANG
(Accommodating)
MUSANG
(Compromising)
BURUNG HANTU
(Collaborating)
Info Info Info Info Info
00000

Anda boleh merekod hasil ujian anda di dalam sistem iPsikologi dengan borang di bawah ini. Anda akan menerima kod hasil ujian yang boleh digunakan untuk mengakses semula hasil ujian anda, termasuklah untuk cetakan. Tiada maklumat peribadi direkodkan dalam sistem.

×

Sila buat pilihan jawapan