Repositori

Koleksi bahan ilmiah berkait psikologi dan kaunseling. Sila rujuk terma dan syarat penggunaan ujian tersenarai.

 • Kaunseling di Perkhidmatan Awam

  Kaunseling dan Perkhidmatan Psikologi dalam Perkhidmatan Awam

  Dalam Pembinaan
 • Pengurusan Stres

  Definisi, punca, tanda dan cara pencegahan stres.

  Akses
 • Kaunseling LGBT

  Mengenali dunia LGBT dan pendekatan bimbingan.

  Akses
 • Terapi Warna

  Slaid mengenai terapi warna.

  Dalam Pembinaan
 • Post-traumatic Stress Disorder

  Post-traumatic stress disorder (PTSD) dan pendekatan rawatannya.

  Dalam Pembinaan