Inventori Personaliti BM

Inventori Personaliti Briggs Myers (BM) adalah inventori untuk mengukur personaliti individu berdasarkan kategori psikologi yang diketengahkan oleh C.G Jung pada tahun 1921. Kategori ini melihat kepada empat aspek utama iaitu:

  • Fokus individu sama ada tertumpu kepada dirinya sendiri (Introversion) atau luaran (Extraversion).
  • Penerimaaan maklumat individu sama ada menerima fakta (Sensing) atau menafsir dan menambah maksud (Intuition).
  • Membuat keputusan sama ada berdasarkan logik dan konsisten (Thinking) atau berdasarkan naluri dan belas kasihan (Feeling).
  • Keadaan sesuatu sama ada individu lebih suka mengikut ketetapan (Judging) atau lebih terbuka kepada pilihan atau perkara yang baharu (Perceiving).

Inventori ini adalah adaptasi inventori personaliti Briggs Myers. Sila baca setiap pernyataan dan pilih perkara yang menunjukkan kebiasaan anda. Tiada jawapan betul dan salah. Masa menjawab kesemua soalan adalah yang dicadangkan adalah sekitar 15 hingga 25 minit. Anda juga perlu menyatakan jantina anda untuk inventori ini.

Rujukan:

  • Jung, Carl G. (1971). Psychological Types. Princeton, New Jersey: Princeton University Press
  • Scott, G. D. (1999). Psychometric properties of the Myers-Briggs type indicator. Masters Coursework thesis, Department of Psychology, The University of Melbourne

Lelaki Wanita

Seksyen 1 (26 soalan)
Sila pilih jawapan yang paling tepat untuk menggambarkan kebiasaan anda merasa atau bertindak.


Seksyen 2 (26 soalan)
Perkataan mana satukah dalam setiap pasangan perkataan berikut lebih menarik bagi anda? Fikirkan tetang maksud perkataan, bukan tentang rupanya atau bunyinya.


Seksyen 2 (26 soalan)
Jawapan manakah yang paling tepat untuk menghuraikan kebiasaan anda merasa atau bertindak?
Seksyen 4 (15 soalan)
Perkataan mana satukah dalam setiap pasang perkataan berikut lebih menarik bagi anda? Fikirkan tentang maksud perkataan, bukan tentang rupanya atau bunyinya.

Keputusan Ujian

DIMENSI PERSONALITI ANDA

 

Anda boleh merekod hasil ujian anda di dalam sistem iPsikologi dengan borang di bawah ini. Anda akan menerima kod hasil ujian yang boleh digunakan untuk mengakses semula hasil ujian anda, termasuklah untuk cetakan. Tiada maklumat peribadi direkodkan dalam sistem.

×

Sila buat pilihan jawapan