Inventori Stress

Inventori Stress

  Kembali ke Senarai Ujian

Stres atau tekanan perasaan didefinisikan sebagai "suatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpanya". Bebanan ini boleh wujud di dalam bentuk ancaman, cabaran atau apa-apa perubahan di dalam hidup seseorang yang memerlukan pengubahsuaian yang selari dengannya.

Tekanan perasaan wujud dalam bentuk baik/positif (eustress) dan bentuk buruk/negatif (distress).

Adaptasi inventori stres ini menilai kadar stres anda. Baca setiap pernyataan yang dipaparkan dan nilaikan setakat mana pernyataan itu benar tentang diri anda. Sila gunakan skala berikut:

PenilaianSkala
Sangat Tidak Setuju1
Kurang Setuju2
Kadang-kadang Setuju3
Setuju4
Sangat Setuju5

Anda boleh merekod hasil ujian anda di dalam sistem iPsikologi dengan borang ini. Anda akan menerima kod hasil ujian yang boleh digunakan untuk mengakses semula hasil ujian anda, termasuklah untuk cetakan. Tiada maklumat peribadi direkodkan dalam sistem. Rujuk terma & syarat ujian ini.

×

Sila buat pilihan jawapan